2013 – Binfikir (Vanaf 14 man opsplitsen in 2 groepen) onder leiding van Eef en Matthias

Leren (1 uur)

1) opwarming
– Namen leren
– CIRKEL: Klappen
– CIRKEL: Dodelijke blik -> loskrijgen
– ROND: Driehoeken lopen -> loskrijgen
– ROND: Concentratiespel: zaalmemory
– CIRKEL: Concentratiespel: tot 20 tellen
– CIRKEL: Concentratiespel: George / Nasredin Hoca -> actief eindigen

2) Associatie
– Doorgeven associëren
– 10’ Heilige Drievuldigheid

3) Leren accepteren
– Zullen we, ja dat doen we <-> zullen we, nee dat doen we niet => conclusie
– overaccepteren (1 iemand overdrijft)

Improviseren (1 uur)

9 keer en elke keer twee maal = 18 scènes zonder uitleg

Oefen Eef Matthias
Platform Elke keer een decorelement toevoegen in een ruimte Iets defect in winkel Lifter
Verhaal

Story

– Principe: verhaal opbouwen, start met leven van alle dag, dan duikt een probleem op, op het einde loopt het helemaal fout of helemaal goed af.

– In de kring, iedereen vertelt een zin

Verhaal

Color

– Probeer eens meer details en kleur te geven aan het verhaal, vooral in het begin, sfeer maken en teruggrijpen naar elementen die eerder gebruikt zijn (herhaling is belangrijk).

– Opnieuw iedereen vertelt een zin, maar dan met meer kleur

Story story die 2 monologen, 1 verhaal

Funny sexy smelly + Dood in 1 minuut + Klein stemmetje

Jibbrish + Zonder woorden + WK slow motion

Evaluatie voor Eef en Matthias

Dit is belangrijk, dat moeten ze kunnen…

– kunnen starten (wie-wat- waar, platform)
– kunnen accepteren en samenwerken
– verhaal kunnen maken en afronden, kleur geven
– personage en emoties kunnen spelen
Formats

Toonmoment (’30)

× Hoe kan ik je helpen?